Schaarstraat 2 - 8000 Brugge - T 050 33 31 82 - GSM 0476 57 08 48 - wekelijkse sluitingsdag: donderdag - openingsuren: 7u.30 tot 19u
gesloten gedurende : 10 to en met 16 augustus 2015 - 3 tot en met 10 september 2015                                                                                     Facebook
Schaarstraat 2 - 8000 Brugge - T 050 33 31 82 - GSM 0476 57 08 48 - wekelijkse sluitingsdag: donderdag - openingsuren: 7u.30 tot 19u